hétfő, január 22, 2018

Az iskoláról

Iskolánk egy általános műveltséget nyújtó nyitott intézmény, amely a tudás mellett jó szót, emberséget és második otthont ad a gyermekeknek. Olyan iskola, amelynek tanulói tudással, emberséggel felvértezve , alaposan felkészülve lépnek ki az iskola kapuin.A 2016/17-es tanévben iskolánkat 296  tanuló látogatja. Az oktató – nevelő folyamatot  25 szakképzett pedagógus, 2 hitoktató,  7 nem pedagógiai alkalmazott biztosítja.  A tanítás 17 osztályban folyik. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tanuló szabadidejének helyes kihasználására is, s így iskolánk mellett 2 csoportban működik az iskolai klub.
Az anyanyelvi oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolására, A sok szép eredménynek köszönhetően iskolánk a Dunaszerdahelyi járás egyik legszínvonalasabb oktatási intézményei közé tartozik, igazi mondanivalója: együtt gondolkodni szülőnek, pedagógusnak a gyerekek jövőjéért, boldogulásáért.              
Iskolánk modern diákcentrum, melyet az iskola fenntartója, Bős Nagyközség Önkormányzata 2005-ben egy pályázati lehetőséget kihasználva felújított. 2006-ban sor került tornatermünk teljes felújítására is. Lehetőségeinket és felszereltségünket kihasználva nagy hangsúlyt fektetünk anyanyelvünk , nemzetiségi kultúránk és népi hagyományaink megőrzésére, ápolására. a szülőföld szeretetére, a szlovák nyelv oktatásának minőségi javítására, az idegen nyelvek és az informatika alapjainak elsajátítására, a természettudományi tantárgyak színvonalas oktatására, s tehetséges tanulóink felkészítésre a különböző tantárgyi versenyekre. Korszerűen felszerelt informatikai szaktanteremmel rendelkezünk,  ahol minden diáknak és iskolai alkalmazottnak lehetősége nyílik az internet hálózaton keresztül kommunikálni a nagyvilággal.

Felújított tornatermünk, valamint sportpályánk  kiváló feltételeket biztosít  tanulóink, valamint  nagyközségünk szervezeteinek sporttevékenységére. Iskolánk focicsapatai – fiúcsapat, lánycsapat- kiválóan képviselik iskolánkat különböző bajnokságokon.
Minden tanulónk  érdeklődési körének és adottságainak megfelelően szakkörök széles skálájából választhat. Az idei iskolaévben iskolánkon 11 szakkör dolgozik. Bekapcsolódunk különböző projektekbe, mint az „ Európa kútja „ nevű környezetvédelmi projekt.Tehetséges diákjaink , művészeti csoportjaink rendszeres szereplői az iskolai és községi rendezvényeknek. Nagy népszerűségnek örvendenek az immár hagyományosan megszervezett műveltségi vetélkedők , ünnepi megemlékezések.
Nagyon fontosnak tartjuk a jó diákközösségek kialakítását, ezért rendszeresek az év végi osztálykirándulások, színházlátogatások, nevelő koncertek, előadások. Kétévente megszervezzük negyedikes tanulóink részére a természetiskolát, ,s a hetedik évfolyamban a sítanfolyamot. Minden iskolaévben megszervezzük az ötödikesek részére  az úszótanfolyamot , a gyermeknapot, jelmezbált, ünnepek előtti kézműves foglalkozásokat. Végzős diákjaink kellő ismeretek birtokában felvételt nyernek az általuk kiválasztott iskolákra, s tőlünk ballagással, s év végi koszorúcskával búcsúznak, ahol bemutatják a tánctanfolyamon elsajátított tánctudásukat.

 

Iskolánk képekben

Scroll to top