hétfő, január 22, 2018

Létszámok az egyes évfolyamokban

Létszámok az egyes évfolyamokban

Počet tried

Počet žiakov

1.stupeň

2.stupeň

 

 17

     
           
           

295

143

dievčatá

119

50

dievčatá

173

93

dievčatá

 

 

 

 

Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch

 

Trieda

Počet žiakov

Chlapci

Dievčatá

Integrovaní

1.A

16

7

9

0

1.B

16

7

9

 

2.A

22

16

6

0

3.A

20

14

6

0

3.B

16

11

5

0

4.A

15

5

10

0

4.B

14

9

5

0

5.A

17

7

10

2

5.B

17

9

8

0

6.A

16

6

10

2

6.B

17

7

10

1

7.A

18

7

11

2

7.B

17

5

12

1

8.A

21

11

10

2

8.B

14

8

6

0

9.A

18

11

7

1

9.B

18

9

9

2

spolu

295

157

138

13

Scroll to top